Informacje bieżące

Ważna informacja dla osób posiadających/odpowiadających za strony internetowe w domenie zut.edu.pl - przypomnienie 18.02.2021 12:43

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz.848) w art. 10 zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania, publikowania oraz aktualizowania do 31 marca każdego roku Deklaracji Dostępności.

Uprzejmie przypominam o konieczności zaktualizowania Deklaracji dostępności stron internetowych w domenie zut.edu.pl do 31 marca 2021 r.

Uwaga - Użytkownicy kont ZUT, którzy posiadają strony internetowe w systemie zarządzania treścią – Typo3 "pracowniczym" – mają już dodaną deklarację dostępności i zaktualizowaną.

Użytkownicy kont ZUT, którzy posiadają strony internetowe przygotowane poza CMS Typo3  – muszą sami zadbać o posiadanie i zaktualizowanie wyżej wymienionej deklaracji  dostępności.

Użytkownicy potrzebujący wsparcia przy tworzeniu deklaracji dostępności na swoich stronach zbudowanych poza CMS Typo3 proszeni są o kontakt z Anną Czekalską, pełnomocnikiem Rektora ds. dostępności cyfrowej – e-mail: anna.czekalska@zut.edu.pl,  tel. 91 449 58 03.

Ponadto przypominam o obowiązującym Zarządzeniu nr 180 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie zasad umieszczania informacji w serwisie internetowym ZUT

Uwaga!

Do 31 marca 2021 roku na stronach Biuletynu Informacji Publicznej ZUT zostanie opublikowany raport o stanie zapewniania dostępności.

W Dziale 2 raportu dotyczącym dostępności cyfrowej podane zostaną zarówno strony internetowe dla których Uczelnia posiada deklarację dostępności oraz strony internetowe dla których Uczelnia nie posiada deklaracji dostępności.

Ci z Państwa, którzy dla swoich stron internetowych do tej pory nie przygotowali deklaracji dostępności a chcieliby ją przygotować lub przygotują ją do 31 marca 2021 r. proszeni są o taką informację na adres: anna.czekalska@zut.edu.pl aby zaktualizować dane do raportu o ilości stron nie posiadających deklaracji dostępności w domenie zut.edu.pl.

O deklaracji dostępności

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Deklaracja dostępności:

  • powinna być przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji. 
  • powinna być w pełni dostępna cyfrowo, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna nie jest dostępna cyfrowo. 
  • powinna spełniać określone warunki techniczne.  

Za brak deklaracji dostępności grożą sankcje finansowe.