Informacje bieżące

Wnioski na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2023 31.05.2022 14:45

Informujemy, że wzorem lat ubiegłych w Dziale Nauki można składać wnioski na  realizację  inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2023:

  • w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości  przekraczającej 500 000 zł;
  • budowlane służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

W Dziale Nauki wnioski  w wersji roboczej powinny zostać złożone  w terminie do dnia 11 lipca 2022 r., termin złożenia wniosków w MEiN upływa 31 lipca 2022 r.

W przypadku większej ilości wniosków składanych przez pracowników Wydziału prosimy o weryfikację wniosków, czy wnioskowana aparatura się nie powiela.

Wnioski składa się w wersji elektronicznej w systemie OSF: osf.opi.org.pl  lub  w wersji papierowej - 1 egz. wydruku z systemu OSF do MEiN (część A wniosku).

Szczegóły informacji. 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową