Informacje bieżące

Wyniki wyborów na społecznych inspektorów pracy na kadencję 2019-2023 22.03.2019 14:51

Lista

Lp.

Okręg wyborczy

Kandydat

1.     

Administracja Centralna (REKTORAT)

Jolanta Meller

2.     

Akademiki DS

Joanna Buczek

3.     

Jednostki Międzywydziałowe: BJM, SWFiS, Studium Kultury Muzycznej, Biblioteka Główna, UCI, RCIiTT

Zbigniew Pawlak

4.     

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Ewa Kwita

5.     

Wydział Budownictwa i Architektury

Dawid Sokół

6.     

Wydział Ekonomiczny

Sławomir Prorok

7.     

Wydział Elektryczny

Marzena Olszewska

8.     

Wydział Informatyki

Liliana Wołoszczuk

9.     

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki

Grzegorz Osinka

10.            

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Andrzej Gawlik

11.            

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Sylwia Machula

12.            

Wydział Techniki Morskiej i Transportu

Zbigniew Łosiewicz

 

13.

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Anna Szady-Chełmieniecka (Nowa Chemia)

Marek Żwir (Stara Chemia)