Informacje bieżące

Wysokość minimalnego wynagrodzenia 13.12.2019 13:21

Dział Kadr informuje, że od 01.01.2020 r. zmianie ulega wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, która wynosić będzie 2.600,00 zł.

W przypadku pracowników niebędących nauczycielami przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia uwzględnia się kwotę wynagrodzenia zasadniczego i premię, bez dodatku za staż pracy.

W związku z powyższym pracownicy, którzy nie osiągają ww. kwoty wynagrodzenia minimalnego zostaną poinformowani o konieczności podpisania dokumentów dostosowujących wysokość wynagrodzenia zasadniczego.