Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma własną zwierzętarnię 23.07.2020 09:25

W połowie lipca br. zakończyła się budowa uczelnianej zwierzętarni dla Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, która zlokalizowana jest w pobliżu skrzyżowania ul. Niemierzyńskiej z ul. Pawła VI.

Od października studenci wydziału będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych z udziałem owiec, kóz, emu, kur, perlic, pawi, gołębi oraz pszczół. Bezpośredni kontakt ze zwierzętami umożliwi im m.in.: zapoznanie się ze sposobami utrzymania, pielęgnacji oraz oceny kondycji zwierząt.

Realizowane programy studiów przewidują odbywanie zajęć terenowych oraz praktyk w typowych gospodarstwach rolnych prowadzących produkcję zwierzęcą. Nie zawsze takie wyjazdy są możliwe. Posiadanie zwierzętarni na miejscu z pewnością przyczyni się do uatrakcyjnienia prowadzonych zajęć oraz podniesienia poziomu jakości kształcenia – tłumaczy dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT.

Zwierzętarnia ma głównie służyć studentom, ale władze wydziału planują udostępnienie jej również dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz mieszkańców Szczecina. 

Cały obiekt jak i wybiegi zostały przygotowane do bezpiecznego zwiedzania oraz oglądania naszych uczelnianych okazów – zapowiada dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka.

Budynek inwentarsko-dydaktyczny kosztował uczelnię 6,1 mln zł.

Na zdjęciu zwierzętarnia ZUT