Informacje bieżące

Zaproszenie na szkolenie świadomościowe z zakresu niepełnosprawności nauczyciele akademiccy listopad 2023 20.11.2023 13:11

Zapraszamy pracowników kadry dydaktycznej i dydaktyczno-badawczej ZUT w Szczecinie na podstawowe szkolenie świadomościowe z zakresu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w uczelni.

W szkoleniu mogą uczestniczyć tylko nauczyciele, którzy do tej pory nie brali udziału w szkoleniu.

Zapraszamy. To już ostatnie terminy!!!

rejestracja na szkolenie w dniu 27.11.2023

Cel szkolenia

Uwrażliwienie osób prowadzących zajęcia ze studentami i doktorantami na tematykę niepełnosprawności oraz podniesienie kompetencji społecznych i dydaktycznych w zakresie wykonywanych obowiązków.

Czas szkolenia

1 dzień szkoleniowy 8h (8 x 45 min)

szkolenie online

Potwierdzenie uczestnictwa

Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia/ podniesienia kompetencji. W czasie szkolenia będą przeprowadzone pre- i post testy.

Zakres szkolenia

  1. Niepełnosprawność - koncepcja medyczna i społeczna, ramy prawne.
  2. Obowiązki Uczelni w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną - codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia, bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności - wózki, balkoniki, kule, kombinezon starości – przy szkoleniu stacjonarnym.
  4. Osoby nie(do)widzące - codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia (wykluczenie cyfrowe), bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności - symulatory wad wzroku, symulacja niewidzenia.
  5. Osoby nie(do)słyszące, Głuche - codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia (wykluczenie informacyjne), bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności - "miasto głuchych".
  6. Osoby z niepełnosprawnościami psychicznymi, ze spektrum autyzmu, z chorobami psychicznymi - codzienność, funkcjonowanie w przestrzeni, bariery otoczenia, bariery prawne, doświadczanie (symulacja) niepełnosprawności.

Więcej informacji o szkoleniach i dokumentach do wypełnienia

Szkolenia są realizowane w Uczelni w ramach projektu pt. Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów (POWR.03.05.00-00-A050/19-00).

Kierownik Projektu
dr inż. Dominika Plust (dplust@zut.edu.pl)
tel. 607 805 734

Pełnomocnik Rektora ds. studentów i doktorantów będących osobami z niepełnosprawnościami

Biuro wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

ul. Jagiellońska 20-21 pok. 035

Administracja szkoleń:

Ewelina Kurpiewska (ekurpiewska@zut.edu.pl)

oraz Anna Jasińska (ajasinska@zut.edu.pl)

tel. 91 449 45 93

Dział ds. studenckich
Al. Piastów 17 pok. 007B