Informacje bieżące

Zgłoszenie na paczki choinkowe dla dzieci 01.10.2020 12:04

Dział Socjalny informuje, że przyjmuje zgłoszenia na paczki choinowe dla dzieci.

Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2020 r.  z uwagi na zamówienie określonej ilości sztuk. 

Zgłoszenia będą przyjmowane:

Wniosek wysłany elektronicznie powinien być podpisany i zeskanowany albo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  • pocztą wewnętrzną
  • osobiście w Dziale Socjalnym, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, Al. Piastów 48, pok. 26 w godzinach 08.00-15.00

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 prosimy o stosowanie się do wytycznych GIS: zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu na przyjecie wniosku. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi oraz niestosujące się do wytycznych nie będą obsługiwane.

Uprawnione do świadczenia są dzieci od 1 do 13 roku życia. Wiek dziecka ustala się rocznikowo na podstawie Regulaminu ZFŚS § 16

(roczniki od 2007 do 2019).

Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia o wysokości dochodu za 2019 r. złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku w 2020 r. 

W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w 2020 r. lub w przypadku zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej prosimy o złożenie oświadczenia o wysokości dochodu za 2019 r. i ilości osób w gospodarstwie domowym oraz dołączenie odpowiednich dokumentów.

 

Informujemy, że w tym roku impreza choinkowa w Pleciudze się nie odbędzie.

 

Zgłoszenie na paczkę