Informacje bieżące

Znamy laureatów konkursu na najlepsze prace doktorskie napisane w 2020 roku. Wśród wyróżnionych znalazła się dr inż. arch. Katarzyna Krasowska 07.04.2021 09:18

Prodziekan ds. organizacji i rozwoju Wydziału Architektury ZUT- dr inż. arch. Katarzyna Krasowska, otrzymała tytuł laureata konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

 

Rozprawa doktorska pt. „Rozwój zrównoważony małych miast Pomorza Zachodniego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” została napisana pod kierunkiem prof. Zbigniewa Paszkowskiego.

W swojej pracy poszukiwałam metody, która w uporządkowany sposób pozwoli dokonać oceny zmian rozwojowych zachodzących w przestrzeni miast, na przykładzie wybranych małych miast Pomorza Zachodniego – powiedziała dr Katarzyna Krasowska.

Monitorowanie zmian funkcjonalno-przestrzennych zachodzących w niewielkich ośrodkach osadniczych, może być kluczowym elementem do trafnej diagnozy bieżących problemów małych miejscowości.

Zaprojektowałam model monitorowania miast dostosowany do możliwości pozyskania danych na poziomie gminy. Ma on charakter uniwersalny, może stanowić narzędzie wsparcia budowania strategii rozwoju miast małych, średnich i dużych – dodaje.

Dr Krasowska jest nauczycielem akademickim na Wydziale Architektury ZUT. Prowadzi zajęcia dotyczące rewitalizacji miast, ochrony i konserwacji oraz zagadnień społecznych w architekturze.

Staram się cały czas rozwijać. Pracę naukową łączę z praktyką, ponieważ oprócz prowadzenia zajęć na uczelni pracuję jako architekt miejski Miasta Gryfino. W swoich pracach badawczych rozwiązuję różnorodne problemy związane z rozwojem i rewitalizacją miast. Obecnie prowadzę badania dotyczące społecznych aspektów kształtowania przestrzeni miast, dostępności miejskiej oraz rozwoju idei Human Smart City w Polsce – mówi dr Krasowska.

Otrzymana nagroda jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem oraz motywacją do dalszego rozwoju.  Jest również dowodem na to, że doświadczenie realizacyjne w takich dziedzinach jak architektura, urbanistyka i planowanie przestrzenne jest nieodłącznym elementem do stworzenia wartościowego opracowania naukowego – dodaje.

Na zdjęciu dr Krasowska