Informacje bieżące

Znamy laureatów Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii. Są wśród nich przedstawiciele Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 12.04.2022 09:45

Jury 49. edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii wybrało 32 najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Na liście laureatów znaleźli się dr inż. Jarosław Strzałkowski oraz inż. Weronika Gajdecka z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT.

 

Konkurs ministra na najlepsze prace naukowe oraz wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa ma bogatą tradycję. Organizowany jest od kilkudziesięciu lat.

Jury, w skład którego wchodzi 17 ekspertów z branż: architektura i budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, wybrało najlepsze prace w czterech kategoriach: prace inżynierskie, magisterskie, rozprawy doktorskie i publikacje krajowe.
Do resortu rozwoju i technologii wpłynęło 111 zgłoszeń konkursowych. Wybrano 32 najlepsze prace.

W kategorii praca inżynierska nagrodę za „Projekt elementów konstrukcji budynku wysokościowego z zastosowaniem betonu zbrojnego i fibrobetonu na podstawie norm PN-EN 1992-1-1 I ACI 544.6R-15” otrzymała Weronika Gajdecka, studentka Wydziału Budownictwa i inżynierii Środowiska. Promotorem pracy inżynierskiej był dr inż. Adam Zieliński.

Stale wzrastające koszty nakładów rzeczowych takich jak: robocizna, materiały, sprzęt, malejąca liczba wykwalifikowanych brygad roboczych, wprowadza konieczność zastosowania nowych technologii w budownictwie. W swoim opracowaniu przeprowadziłam analizę obliczeniową oraz kosztową wykonania stropu płaskiego w technologii tradycyjnej z zastosowaniem fibrobetonu z włóknami stalowymi. W podsumowaniu przeprowadzonych analiz obliczeniowych, oceniłam możliwości stosowania tej technologii w praktyce - tłumaczy inż. Weronika Gajdecka.

W kategorii rozprawa doktorska laureatem został dr inż. Jarosław Strzałkowski za pracę „Modyfikacja kompozytów betonowych pod względem izolacyjności i akumulacyjności cieplnej oraz wytrzymałości”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska.

Badania, które przeprowadziłem w Katedrze Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, ukierunkowane były na poprawę trwałości obiektów budowlanych, w celu wydłużenia ich cyklu życia, oraz na zwiększenie energooszczędności budynków, w celu ograniczenia zużycia surowców energetycznych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Dzięki wieloletnim eksperymentom, wypracowałem najskuteczniejsze metody modyfikacji składu kompozytów betonowych w kierunku poprawy ich pojemności i izolacyjności cieplnej oraz zapewnienia im wymaganej wytrzymałości – tłumaczy dr inż. Jarosław Strzałkowski.

Lista laureatów 49. Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii znajduje się na stronie.