Informacje bieżące

ZUT otrzyma ponad 4 mln zł na zwiększenie dostępności dla niepełnosprawnych studentów 21.11.2019 12:11

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 85 projektów, które zwiększą dostępność na uczelniach dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt ZUT-u "Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarZUTów" znalazł się na 8. miejscu.

 

Rozstrzygnięty konkurs jest jednym z działań w ramach rządowego Programu „Dostępność Plus". Celem jego jest likwidowanie barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to ponad 300 mln zł.

Dzięki przyznanym środkom możliwe będzie wprowadzenie zmian organizacyjnych na naszej uczelni. W najbliższym czasie powstanie biuro wspierające osoby z niepełnosprawnościami. Planujemy również kolejne działania z zakresu dostosowań architektonicznych m. in. zostanie wybudowana winda na jednym z wydziałów. Poprzez specjalistyczne szkolenia podniesiemy świadomość i kompetencje kadry, co przełoży się na zwiększenie dostępności oferty edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami – powiedziała dr inż. Dominika Plust, pełnomocnik ds. studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

Konkurs „Uczelnia dostępna”  finansowany jest z Funduszy Europejskich - Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Planowany budżet konkursu wynosił 200 mln zł jednak finalnie - dzięki wysokiej jakości zgłoszonych projektów oraz istotności działań w nich przewidzianych - został zwiększony o ponad 121 mln zł, tak aby wszystkie wnioski rekomendowane do dofinansowania otrzymały środki - czytamy w komunikacie NCBR.

W konkursie mogły wziąć udział uczelnie publiczne i niepubliczne, niezależnie od liczby studentów. Zgłaszane projekty mogły dotyczyć zarówno działań prowadzących do zapewnienia przez uczelnie dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, modyfikacji programów oraz procedur kształcenia, jak i działań z zakresu dostępności architektonicznej. Realizując te projekty, uczelnie będą współpracować z organizacjami pozarządowymi, podmiotami działającymi na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym lub osobami z niepełnosprawnościami zajmującymi się aktywnie tematyką dostępności.

Od niedawna jesteśmy w gronie instytucji w ramach rządowego programu „Dostępność Plus”. Niwelowanie barier w dostępie do edukacji - dostosowani bez zarzutów  - to kolejny z projektów ZUT-u wpisujący się w długofalowe działania związane m.in. z cyfryzacją naszej uczelni. Szeroko rozumiana dostępność jest istotnym aspektem działania nowoczesnych uczelni technicznych. Sprawia, że mury uniwersytetów przestają stanowić bariery dla osób z niepełnosprawnościami – powiedział prof. Krzysztof Pietrusewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju uczelni. 

Uczelnie mogły zgłosić swoje projekty w ramach jednej z trzech ścieżek – mini, midi lub maxi, w zależności od stopnia zaawansowania działań na rzecz dostępności oraz od maksymalnej kwoty, o jaką wnioskowały.

 Na zdjęciu podświetlony budynek Nanotechnologii

 Fot. TAMA studio