Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

Komunikat dotyczący bieżącego systemu pracy 21.05.2020 10:28

Przypomina się, że do odwołania obowiązuje zarządzenie nr 33 Rektora ZUT z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań w Uczelni związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19.

 

1. W dalszym ciągu praca powinna być wykonywana w systemie pracy zdalnej połączonej ze zmianowymi dyżurami pracowników, ustalanymi przez Kierownika danej jednostki, o ile zapewniona jest ciągłość pracy działu.

a) Przypomina się o obowiązku wskazywania imiennych list pracowników skierowanych do pracy zdalnej oraz przekazywania list pracowników na adres: zdalni@zut.edu.pl.

b) Pracownicy skierowani do pracy zdalnej muszą pozostawać do dyspozycji pracodawcy (telefonicznej, elektronicznej) w swoim normalnym czasie pracy oraz zapoznawać się z bieżącymi komunikatami władz Uczelni.

 

2. Obecnie opracowywane są zasady powrotu do pracy w systemie stacjonarnym. Zasady te zostaną przekazane pracownikom pod koniec maja.