Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

Koronawirus w Polsce. Wskazówki dla pracowników ZUT jak postępować w czasie pandemii, aby uniknąć zarażania 26.08.2020 12:42

Jakie środki profilaktyczne mogą stosować osoby niezakażone, aby uniknąć zachorowania na COVID-19?

 

Regularnie myj ręce

Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem, pomagającym uniknąć zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) jest regularne mycie rąk. W tym celu należy stosować mydło z wodą lub środka dezynfekującego na bazie alkoholu o stężeniu min. 60%.

Wirus nie przenosi się jedynie przez bezpośredni kontakt z osobą zarażaną. Może być on przenoszony również po dotknięciu zakażonych powierzchni. Dlatego ważne jest, aby myć ręce po każdym powrocie z miejsca publicznego.

 

Czyść przedmioty, których dotykasz

Należy pamiętać o regularnym czyszczeniu przedmiotów, z którymi mamy częsty kontakt, m.in.: telefon, komputer, blaty biurek.  Koronawirus (SARS-CoV-2), ze względu na swoją budowę, podatny jest na działanie rozpuszczalników lipidów.

 

Zachowaj bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1,5 m odległość od innych osób. W przypadku, gdy ktoś z chorobą układu oddechowego rozmawia, kaszle lub kicha wydala pod ciśnieniem mikrokropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, może dojść do zarażenia.

 

Jesteś chory? Izoluj się od innych!

Izolacja jest najlepszym sposobem na to, by nie rozprzestrzeniać wirusa i nie zarażać innych osób. W przypadku zachorowania należy odizolować się od pozostałych członków rodziny.


Kichaj we właściwy sposób

Ze względu na przenoszenie koronawirusa drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos chusteczką lub zgiętym łokciem. Zużytą chusteczkę należy wyrzucić do kosza na śmieci i dokładnie umyć ręce.

 

Unikaj podróży, jeśli masz objawy zarażenia SARS-CoV-2

W przypadku zaobserwowania u siebie objawów zakażenia koronawirusem, należy unikać podróży. Jeżeli zaczniemy u siebie dostrzegać niepokojące symptomy w trakcie wyjazdu, powinniśmy natychmiast poinformować o tym fakcie załogę samolotu, pociągu czy autobusu.

 

Postępuj wg procedur Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS)

Przy podejrzeniu u siebie koronawirusem należy skontaktować się telefonicznie ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną lub udać się do szpitala zakaźnego. Nie należy zgłaszać się na SOR ani do lekarza rodzinnego.

 

W przypadku duszności, wezwij natychmiast pomoc

W przypadku pojawienia się duszności, należy wezwać pomoc medyczną, podając szczegółowe informacje o swoim stanie, ostatnich podróżach oraz kontaktach z osobami przebywającymi na kwarantannie lub zarażonych koronawirusem.

 

Zachowaj spokój i rozsądek

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia, niepokój związany z koronawirusem jest naturalny, szczególnie gdy mieszka się w kraju dotkniętym koronawirusem. Ważne jest jednak, by uniknąć paniki. W tym celu należy czerpać wiedzę jedynie ze sprawdzonych źródeł.