Komunikaty w związku z wirusem SARS-CoV-2

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników nauki powracających z zagranicy 13.03.2020 09:18

Zalecany jest bezzwłoczny telefoniczny kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną właściwą dla miejsca pobytu w celu przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego.

 

Na podstawie zebranych informacji z wywiadu pracownik stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu: hospitalizacji, kwarantannie czy samoobserwacji i pozostanie pod nadzorem epidemiologicznym.

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZECINIE

Adres: ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin
Tel: 91 4 870 313, 91 4 849 351, +48 694 493 767
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek  7.25 – 15.00
E-mail: psse.szczecin@pis.gov.pl