Archiwum wiadomośći dla pracowników

Badania Nieniszczące i Diagnostyka - nowe czasopismo naukowo-techniczne współtworzone przez pracowników ZUT 08.12.2016 12:58

W czerwcu tego roku w Polsce powołano do istnienia nowe czasopismo naukowo-techniczne „Badania Nieniszczące i Diagnostyka” (ISSN 2451-4462).

Aktywnie zaangażowani w prace nad tworzeniem czasopisma są pracownicy ZUT. Redaktorem Naczelnym czasopisma jest prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki (IIM WIMiM), a jego Zastępcą został Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej dr hab. inż. Tomasz Chady, prof. ZUT (KETiI WE). Zespół Redakcyjny współtworzą również dr inż. Grzegorz Psuj (KETiI WE) – Sekretarza Naukowy, mgr inż. Sławomir Krajewski (IMM WIMiM) – Redaktor Statystyczny i dr inż. Adam Sajek (IMM WIMiM) – Redaktor Wydawniczy. Prof. dr inż. Ryszard Sikora (KETiI WE) jest Przewodniczącym Międzynarodowej Rady Programowej, w skład w której wchodzą liderzy oraz eksperci i badacze z największych światowych i krajowych ośrodków badawczych i przemysłowych zajmujących się badaniami nieniszczącymi w Argentynie, Brazylii, Chinach, Francji, Grecji, Indiach, Japonii, Niemczech, Portugalii, Ukrainie, USA i we Włoszech.

Wydawcą czasopisma jest Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP (PTBNiDT SIMP) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Do zainicjowania prac nad powstaniem czasopisma wydatnie przyczyniły się działania Szczecińskiego Oddziału PTBNiDT pod kierownictwem mgr. inż. Bogusława Olecha.

Czasopismo zawiera materiały w języku polskim oraz angielskim i jest dostępne zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej w internecie.

Plik pdf pierwszego wydania Nr 1-2/2016 czasopisma naukowo-technicznego „Badania Nieniszczące i Diagnostyka”, które ukazało się w październiku, został udostępniony na nowo utworzonej stronie www.bnid.pl i stronie PTBNiDT (www.ptbnidt.pl). Strona www.bnid.pl jest docelową stroną czasopisma. 

W czasopiśmie są publikowane oryginalne artykuły naukowe i komunikaty dotyczące:

  • metodologii badań nieniszczących,
  • certyfikacji w badaniach,
  • charakterystyki urządzeń, sprzętu, materiałów i systemów w badaniach nieniszczących,
  • diagnostyki,
  • szkoleń, przepisów i normalizacji,
  • praktyki badań nieniszczących w przemyśle i poradnictwa technicznego,
  • wydarzeń, karier zawodowych specjalistów i ich doświadczeń zawodowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy i zamieszczania materiałów.

Zapraszamy do kontaktu wydawnictwo@ptbnidt.pl i na bnid.pl

Redakcja BNiD