Archiwum wiadomości dla pracowników

Informacja Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej 29.03.2021 08:40

Informujemy, że dnia 29.03.2021 r. Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej jest zamknięty.