Archiwum wiadomości dla pracowników

Informacja Działu Wynalazczości i Ochrony Patentowej 18.08.2021 15:16

Dział Wynalazczości i Ochrony Patentowej informuje, że w dniach 23.08.-27.08.2021 r. nie będzie obecny żaden z rzeczników patentowych Działu.