Archiwum wiadomości dla pracowników

Informacja Kancelarii Głównej 13.07.2022 14:12

UWAGA - W dniu 18.07.2022 r. (poniedziałek) Kancelaria Główna będzie nieczynna z powodu przeprowadzki.

W dniu 18.07.2022 r. z przyczyn technicznych nie będzie również możliwości nadania przesyłek listowych.

Przesyłki listowe  z dokumentami, w których o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, prosimy dostarczyć najpóźniej w piątek 15 lipca 2022 r. do godz. 12.30.
Dokumenty wewnętrzne w sprawach pilnych należy przekazywać bezpośrednio do właściwych jednostek. 
Od 19 lipca 2022 r. (wtorek) Kancelaria Główna będzie znajdować się tymczasowo w pok. 101A, poziom windy 1.