Archiwum wiadomości dla pracowników

Nabór na wyjazd szkoleniowy "Competencies for transcultural academic environments", 10-14 października 2022, Szwecja 17.05.2022 14:05

Linnaeus University (Szwecja) zaprasza do składania zgłoszeń na szkolenie "Competencies for transcultural academic environments" organizowane w terminie 10-14 października 2022.

Grupa docelowa: pracownicy uczelni pracujący w międzynarodowym środowisku kulturowym (codzienny kontakt z cudzoziemcami).

Program, opis wydarzenia i formularz zgłoszeniowy  Organizator przyjmuje zgłoszenia do 31 maja.

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą ubiegać się o stypendium programu Erasmus na pięć dni pobytu (10-14 października) oraz dodatkowe dwa dni na podróż – w tym celu należy złożyć kompletny wniosek o wyjazd szkoleniowy oraz program szkolenia przygotowane zgodnie z wytycznymi i formularzami w Dziale Mobilności Międzynarodowej (ul. Pułaskiego 10, pok. 15) w terminie do 27 maja 2022.

Wyjazd uzależniony jest od akceptacji strony przyjmującej.