Archiwum wiadomości dla pracowników

Nabór na wyjazdy dydaktyczne Programu Erasmus+ (projekt KA131_2021) 21.01.2022 12:29

Dział Mobilności Międzynarodowej zaprasza do składania wniosków w ramach naboru na wyjazdy dydaktyczne Programu Erasmus+ realizowane po 01 marca 2022 zgodnie z organizacją zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich (I nabór KA131_2021).

Szczegółowe informacje oraz wnioski zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.erasmusplus.zut.edu.pl w zakładce „wyjazdy dydaktyczne dla nauczycieli akademickich”.

Osoby zainteresowane proszone są o zapoznanie się z zasadami realizacji wyjazdów dydaktycznych przed złożeniem wniosku, w szczególności z zasadami kwalifikacji i warunkami finansowymi programu Erasmus+ oraz stosowanie aktualnych formularzy zgłoszeniowych obowiązujących dla nowej fazy programu Erasmus+ 2021-2027. Programy nauczania sporządzone na nieaktualnym formularzu zostaną skierowane do wymiany.

Wnioski wyjazdowe należy składać w terminie do 21 lutego 2022 w Dziale Mobilności Międzynarodowej, ul. Pułaskiego 10, pok. 15