Archiwum wiadomości dla pracowników

Oferta stypendialna DAAD 07.09.2021 11:01

DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) zaprasza do składania wniosków w ramach oferty stypendialnej przygotowanej na rok akademicki 2022/2023 i kierowanej do studentów, absolwentów, doktorantów i młodych naukowców oraz naukowców i nauczycieli akademickich.

Terminy zgłoszeń określono indywidualnie dla poszczególnych ofert.

Szczegółowe informacje oraz formularze aplikacyjne dostępne są na stronie www.daad.pl (zakładka „Stypendia”)