Archiwum wiadomości dla pracowników

Przypomnienie o konieczności opublikowania Deklaracji dostępności stron internetowych w domenie zut.edu.pl 21.09.2020 10:35

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz.848) w art. 10 zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności.


Strony internetowe podmiotów publicznych opublikowane po 23 września 2018  powinny posiadać taką deklarację od 23 września 2019, natomiast strony internetowe podmiotów publicznych opublikowane przed 23 września 2018 będą musiały posiadać deklarację dostępności od dnia 23 września 2020.

Użytkownicy kont ZUT, którzy posiadają strony internetowe w systemie zarządzania treścią – Typo3 "pracowniczym" – mają już dodaną deklarację dostępności przez UCI.

Użytkownicy kont ZUT, którzy posiadają strony internetowe przygotowane poza CMS Typo3  – muszą sami zadbać o posiadanie wyżej wymienionej deklaracji  dostępności.

Użytkownicy potrzebujący wsparcia przy tworzeniu deklaracji dostępności na swoich stronach proszeni są o kontakt z Anną Czekalską, pełnomocnikiem Rektora ds. dostępności cyfrowej – e-mail: anna.czekalska@zut.edu.pl,  tel. 91 449 58 03.

 

O deklaracji dostępności

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu.

Deklaracja dostępności:

  • powinna być przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.
  • powinna być w pełni dostępna cyfrowo, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna nie jest dostępna cyfrowo.
  • powinna spełniać określone warunki techniczne (DOCX, 42 KB) . 

Za brak deklaracji dostępności grożą sankcje finansowe.