Archiwum wiadomości dla pracowników

Rektor i Senat Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie zawiadamiają, że w dniu 22 listopada 2021 roku, o godzinie 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Krzysztofa Zalewskiego 27.10.2021 12:31

Tytuł rozprawy: „Efektywność publicznego wsparcia finansowego działalności inwestycyjnej w procesie modernizacji mleczarskich gospodarstw rolnych województwa podlaskiego”

  • Promotor:   dr hab. inż. Piotr Bórawski, prof. UWM   - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
  • Promotor pomocniczy:   dr inż. Ireneusz Żuchowski - Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  • Recenzenci

    • dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
    • dr hab. Andrzej Borowicz, prof. UŁ - Uniwersytet Łódzki

Obrona odbędzie się w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie udziału w publicznej obronie drogą e-mailową do dnia 15 listopada 2021  r. do godziny 12.00. na adres: senat@zut.edu.pl.

Z  pracą doktorską  można zapoznać się na Wydziale  Ekonomicznym  ZUT, przy  ul. Żołnierskiej 47, w Szczecinie, po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia (nr tel.: 91 449-69-50) na dzień przed planowaną wizytą.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego ZUT w Szczecinie.