Archiwum wiadomości dla pracowników

Webinarium informacyjne o projektach Partnerstw strategicznych dla szkolnictwa wyższego – dodatkowy konkurs wniosków 2020 07.09.2020 10:03

Data wydarzenia: 17 września 2020 r.

Cele spotkania: przekazanie potencjalnym wnioskodawcom informacji na temat dodatkowego konkursu Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego, które pomogą w przygotowaniu projektów wysokiej jakości. Uczestnicy uzyskają zarówno podstawowe informacje o projektach i wnioskowaniu, jak i wskazówki od beneficjentów programu doświadczonych w realizacji projektów.

Spotkanie jest skierowane do osób z całej Polski:

  • pracowników dydaktycznych wszystkich dyscyplin naukowych, pragnących realizować projekty międzynarodowe w tematyce digitalizacji i zdalnego nauczania,
  • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia,
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności zarządzania projektami,
  • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów,
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych.


Co to są Partnerstwa strategiczne?

  • projekty edukacyjne,
  • umożliwiają współpracę z uczelniami z innych krajów,
  • mają na celu podnoszenie jakości kształcenia, wdrażanie innowacyjnych metod nauczania, modernizację programów kształcenia i przedmiotów itp.,
  • projekty w dodatkowym konkursie trwają od 1 roku do 2 lat.
  • średnie dofinansowanie jednego projektu wynosi 230 tys. euro

Link do rejestracji na wydarzenie.