Archiwum wiadomości dla pracowników

Wnioski o nagrodę Prezesa Rady Ministrów 03.02.2022 14:11

Informujemy, że w Dziale Nauki można składać wnioski na kolejną edycję konkursu  o nagrodę Prezesa Rady Ministrów

Szczegółowe zasady sporządzenia wniosków określa:

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie
  • oraz Rozporządzenie Prezesa Ministrów z dnia 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie

Treść rozporządzenia oraz wzór wniosku o nagrodę znajdują się na stronie internetowej działu w zakładce – nagrody za działalność naukową i dydaktyczną.

Termin składania wniosków elektronicznych wraz  z załącznikami do Działu Nauki  upływa 16 lutego 2022 r. Wnioski należy złożyć na adres: dzial.nauki@zut.edu.pl

Prosimy Państwa o przekazanie wniosków, za pośrednictwem dziekana; wnioski będą  opiniowane przez  Senat Uczelni.

Nagrodę Prezesa Rady Ministrów można uzyskać za:

  • wyróżniającą się rozprawę doktorską,
  • wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz
  • osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej