Archiwum wiadomości dla pracowników

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 05 lipca 2021 roku zmarł w wieku 73 lat dr inż. Władysław Lisewski 09.07.2021 09:06

Długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny, wychowawca licznego grona inżynierów mechaników w Instytucie Technologii Mechanicznej Politechniki Szczecińskiej.
Pełnił zaszczytne funkcje Prezydenta Miasta i Wojewody Zachodniopomorskiego.

Żegnamy Człowieka szlachetnego, życzliwego i skromnego, zasłużonego nauczyciela akademickiego, znakomitego współpracownika i wspaniałego kolegę.
Pozostający w żalu Dziekan, pracownicy i studenci Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Msza święta odbędzie się w dniu 09.07.2021 r. o godz. 13:00 w Bazylice Archikatedralnej p.w. Świętego Jakuba
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 09.07.2021 r. o godz. 14:30 na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie w Kaplicy Głównej.

Klepsydra