Archiwum wiadomości dla pracowników

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 30 listopada 2021 roku zmarł w wieku 94 lat Prof. dr inż. Doktor Honoris Causa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie śp. Wacław Królikowski 06.12.2021 13:40

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 grudnia 2021 roku, o godzinie 12:00 w Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Spod budynku Stara Chemia (ul. Pułaskiego) jest zorganizowany transport na ceremonię pogrzebową do Kaplicy Głównej na Cmentarzu Centralnym. Autokar zostanie podstawiony o godz. 11.15, planowany wyjazd na ceremonię o godz. 11.30.


Profesor Wacław Królikowski

Wybitny uczony, twórca polskiej szkoły kompozytów polimerowych, autorytet międzynarodowy w zakresie technologii materiałów kompozytowych wzmacnianych włóknami. Autor licznych wysoko cenionych publikacji naukowo-technicznych. Wspaniały nauczyciel, wychowawca wielu pokoleń inżynierów w zakresie technologii tworzyw sztucznych. Mentor pracowników naukowo-badawczych zarówno w kraju jak i za granicą. Z Politechniką Szczecińską związany był od 1968 roku, początkowo jako kierownik utworzonego Zakładu Tworzyw Sztucznych i Powłok Ochronnych, a następnie do 1997 roku jako dyrektor Instytutu Polimerów na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej

W uznaniu za wybitne zasługi dla nauki, obejmujące wielki wkład w rozwój technologii i inżynierii materiałów polimerowych, osiągnięcia organizacyjne, w tym zasługi dla Politechniki Szczecińskiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a zwłaszcza za znakomitą współpracę z przemysłem oraz kształcenie młodej kadry Uchwałą Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2016 roku nadano Profesorowi Wacławowi Królikowskiemu tytuł DOKTORA HONORIS CAUSA Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Profesor Wacław Królikowski urodził się 24 stycznia 1927 roku w Lublinie. Świadectwo maturalne uzyskał w 1946 roku w Państwowym Technikum Chemicznym w Lublinie, a następnie podjął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1951 roku w zakresie technologii chemicznej. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Zakładach Przemysłu Tłuszczowego w Budowie w Brzegu nad Odrą jako kierownik Działu Kontroli Jakości. W 1956 r. rozpoczął pracę w Stoczni Marynarki Wojennej (SMW) w Gdyni. W trakcie pracy w SMW mgr inż. W. Królikowski szczególnie zaangażował się w prace badawczo-rozwojowe nad konstrukcyjnymi tworzywami z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym. Zawodowe kontakty Profesora Królikowskiego z Politechniką Szczecińską datują się od 1965 r. kiedy rozpoczął gościnnie wykłady jako dojeżdżający nauczyciel akademicki z przedmiotu „Chemia i technologia tworzyw sztucznych” dla studentów Wydziału Chemicznego PS. W 1967 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Od września 1968 r. dr inż. W. Królikowski został zatrudniony na Wydziale Chemicznym Politechniki Szczecińskiej i powołany na stanowisko docenta, obejmując jednocześnie stanowisko kierownika Zakładu Tworzyw Sztucznych i Powłok Ochronnych który zorganizował od podstaw w Instytucie Technologii Chemicznej. Zakładem kierował do 1991 roku, do chwili powołania Instytutu Polimerów, w którym był dyrektorem aż do przejścia na emeryturę w końcu 1997 roku. Profesor Wacław Królikowski należał do grupy pionierów Wydziału dziś noszącego nazwę Technologii i Inżynierii Chemicznej, wywarł na nim niezacieralne piętno przez stworzenie rozpoznawalnej w kraju i zagranicą marki: „Instytut Polimerów” oraz bazy naukowej i kadry naukowo-dydaktycznej (w tym 11 doktorów i 4 profesorów). Prywatnie był miłośnikiem żeglarstwa morskiego i śródlądowego, turystyki oraz narciarstwa.

Odejście Pana Profesora to ogromna strata dla polskiej nauki oraz wszystkich, którzy mieli przyjemność z nim współpracować. Żegnamy Człowieka szlachetnego, pomocnego, pełnego energii do działania, znakomitego nauczyciela akademickiego.

Wyrazy szczerego żalu i współczucia Rodzinie zmarłego składają

Dziekan, pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz cała społeczność akademicka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 grudnia 2021 roku, o godzinie 12:00 w Kaplicy na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Klepsydra