Planowanie kariery naukowej

Twoim celem jest międzynarodowa kariera naukowa? To świetnie się składa, ponieważ dzięki pomocy RCIiTT możesz szybciej osiągnąć zakładane cele.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT prowadzi indywidualne spotkania dotyczące strategicznego planowania kariery naukowej dla młodych naukowców (doktorantów i doktorów do 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora). Jest to nowa, bezpłatna usługa RCIiTT, która ma sprzyjać rozwojowi naukowemu badaczy. Kariera naukowa wiąże się z podejmowaniem nowych wyzwań i strategicznym planowaniem kolejnych kroków w procesie rozwoju naukowego.


Młodzi badacze już od samego początku powinni podejmować świadome decyzje, obierać cele i realizować je, by w rezultacie dążyć do doskonałości naukowej. Już dzisiaj możesz nawigować swoją przyszłością. W gąszczu możliwości stypendialnych oraz wielu źródeł finansujących badania nie zawsze potrafimy je wszystkie znaleźć i odpowiednio wykorzystać. W związku z tym, RCIiTT proponuje wsparcie w dążeniu do doskonałości naukowej poprzez wskazanie naukowcom drogi do aktywnego i świadomego kształtowania kariery naukowej. Usługa składa się z co najmniej dwóch spotkań, na które trzeba przeznaczyć około 1,5 - 2  godzin.

Jeśli jesteś zainteresowany/a szczegółami lub chciał(a)byś umówić się na indywidualne spotkanie, to zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Korpal, email: Agnieszka.Korpal@zut.edu.pl, tel. 91 449 47 23

Konsultant ds. Programów Ramowych UE

MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW, HORYZONT 2020

Zajrzyj na stronę RCIiTT i zobacz jak możesz skorzystać ze wsparcia.