Informacje bieżące

Młodzi architekci z nagrodami 14.03.2019 11:00

Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Szczecina wykonaną przez absolwentów kierunków architektonicznych szczecińskich uczelni w 2018 roku otrzymała Katarzyna Ożóg za pracę magisterską pt.: „Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama M. Szymskiego na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Gratulujemy!

W konkursie uczestniczyli absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia kierunków: Architektura i Urbanistyka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego  Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Architektura Wnętrz na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Do tegorocznego konkursu zgłoszono 27 prac dyplomowych (13 prac z kierunku Architektura i Urbanistyka WBiA ZUT w Szczecinie, 14 prac z kierunku Architektura Wnętrz WSW AS w Szczecinie).

- Prace tegorocznych absolwentów pokazują różnorodność  spojrzenia i nową perspektywę widzenia naszego miasta – mówi Daniel Wacinkiewicz. – To wielka wartość, która mam nadzieję, przyniesie kolejne odważne projekty w ich karierze.

NAGRODĘ PREZEDENTA przyznano:

  • Pani Katarzynie Ożóg za pracę magisterską pt.: „Muzeum Sztuki Współczesnej w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. inż. arch. Adama M. Szymskiego na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Zwyciężczyni otrzymała nagrodę główną w wysokości 4.000 zł brutto, a opiekun pracy otrzymał nagrodę w wysokości 2500 zł brutto.

Zdaniem komisji konkursowej zaprojektowany obiekt Muzeum Sztuki Współczesnej ukształtowany został w sposób nowoczesny – oszczędnie operując środkami wyrazu, wyraźnie nawiązaniami do estetyki modernizmu.  Bezpośrednią inspiracją formy budynku stał się historyczny, układ zabudowy pierzei ul. Staromłyńskiej. Nowoczesna w wyrazie bryła budynku muzeum przechowuje dawne podziały katastralne i zróżnicowane gabaryty przedwojennej zabudowy. Logikę i spójność projektu dopełniają rozwiązania funkcjonalne integralnie wpisane w założoną strukturę obiektu. Projekt w sposób dojrzały łączy historię i tradycję miejsca z nowoczesnym językiem architektonicznym, właściwym dla Muzeum Sztuki Współczesnej.

WYRÓŻNIENIA oraz nagrody pieniężne w wysokości 1500 zł brutto przyznano:

  • Pani Annie Gruca i Panu Pawłowi Skłodowskiemu za pracę magisterską  pt.: „Translokator Sztuki: Jednostka Stacjonarna i Jednostka Mobilna przy ul. Tadeusza Wendy na Łasztowni w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Piotra Fiuka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  • Panu Michałowi Jaroszewiczowi i Panu Wiktorowi Kuchniakowi za pracę magisterską pt.: „Ośrodek transferu wiedzy Uniwersytetu Szczecińskiego przy Al. Jana Pawła II w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marka Wołoszyna, prof. nadzw. na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  • Panu Nazarii Zaniuk za pracę magisterską pt.: „NANO – UL Centrum technologii przyszłości na terenie fabryki Wiskord w Szczecinie” wykonaną pod kierunkiem dr inż. arch. Adama Zwolińskiego na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
  • Panu Krzysztofowi Żywuckiemu za pracę magisterską pt.: „Dom Marynarza – przebudowa, rozbudowa i adaptacja na funkcję mieszkalną” wykonaną pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Grzegorza Wojtkuna, prof. nadzw. na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

Wystawa prac konkursowych w holu przed salą sesyjną potrwa do 27 marca 2019 roku.

Oceny prac dokonała komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący:     

  • Jarosław Bondar – Architekt Miasta,

Członkowie:

  • Wiesława Rabińska - Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
  • Michał Dębowski  – Miejski Konserwator Zabytków,
  • Magdalena Grycko – Ogrodnik Miejski,
  • Sławomir Wunsch – Przewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.


Na podstawie informacji z Centrum Informacji Miasta