Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko administracyjne w nowo tworzonym Biurze wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (BON) 28.02.2020 13:12

MIEJSCE PRACY: Biuro wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa administracyjna Biura ON,
 • ścisła współpraca z koordynatorem ds. wsparcia ON,
 • prowadzenie konsultacji, opracowywanie dostępnych procedur, dokumentów,
 • realizacja szkoleń w zakresie dostosowania uczelni do potrzeb ON,
 • prowadzenie strony internetowej BON,
 • działania związane z zamówieniami publicznymi,
 • poszukiwanie źródeł finansowania działań związanych z niwelowaniem barier w dostępie do edukacji akademickiej i udział w opracowywaniu wniosków i realizacji projektów z tego zakresu.
WYMAGANIA:
 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjnym – co najmniej 1 rok,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,
 • umiejętność pracy z komputerem, w szczególności znajomość pakietu Microsoft Office,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • bardzo dobra organizacja i umiejętność efektywnego zarządzania czasem pracy,
 • dokładność, terminowość, zdolności analityczne, zaangażowanie i kreatywność,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, a zarazem samodzielność,
 • udokumentowane przeszkolenie lub gotowość do przeszkolenia w zakresie świadomości dot. różnych rodzajów niepełnosprawności
OFERUJEMY:
 • pracę w wymiarze pełnego etatu
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • przyjazne i wspierające środowisko pracy
 • pracę pełną wyzwań oraz nowych, ciekawych doświadczeń
 • biuro w centrum Szczecina z łatwym dojazdem, bezpłatne miejsce parkingowe
WYMAGANE DOKUMENTY:
 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, nabyte kwalifikacje, doświadczenie zawodowe itp. (oryginały do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej)
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (w załączeniu)

Oferty prosimy przesłać do dnia 06.03.2020 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na stanowisko administracyjne w BON”) lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na stanowisko administracyjne w BON” na adres: Dział Kadr

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 205, 206)

 70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 10.03.2020 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.