Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko SAMODZIELNEGO REFERENTA 12.02.2020 14:42

MIEJSCE PRACY: Dział Projektów Naukowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

OPIS STANOWISKA

    • informowanie o ogłoszonych konkursach dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów

    • informowanie o procedurach pozyskiwania i rozliczania środków

    • koordynowanie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu, umów oraz raportów

    • prowadzenie spraw dotyczących m.in.: poświadczenia podpisów, poświadczenia dokumentów, udzielania pełnomocnictw

    • doradztwo w procesie realizacji projektu

    • nadzorowanie i opiniowanie zgodności wydatków ponoszonych w związku z realizowanymi projektami 

 

WYMAGANIA

    • biegła obsługa komputera, w tym pakietu Microsoft Office

    • bardzo dobra organizacja osobista i zarządzania czasem pracy

    • wysoka dbałość o szczegóły

    • znajomość języka angielskiego 

 

OFERUJEMY

    • pracę w wymiarze pełnego etatu

    • stabilne warunki zatrudnienia

    • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

WYMAGANE DOKUMENTY

    • szczegółowe CV (z uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

    • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu

    • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w załączeniu

 

Oferty prosimy przesłać do dnia 28.02.2020 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na samodzielnego referenta” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na samodzielnego referenta” na adres:

 

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 205, 206)

70-310 Szczecin 

 

 

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 06.03.2020 r. Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie 

z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.

 

Załącznik - KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE