Informacje bieżące

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie poszukuje pracownika na stanowisko SPECJALISTY 29.01.2020 08:40

Miejsce pracy: Dział Organizacyjno-Prawny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

OPIS STANOWISKA

 • pomoc prawna, udzielanie wstępnych opinii i porad prawnych, wyjaśnień i interpretacji przepisów prawnych,
 • opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych oraz decyzji administracyjnych na podstawie danych merytorycznych przygotowanych przez wnioskodawcę,
 • badanie zgodności wewnętrznych aktów normatywnych z przepisami prawa,
 • udział w przygotowywaniu i opracowywaniu informacji dla władz Uczelni i kierowników jednostek organizacyjnych o stanie przepisów prawa, nowelizacjach, zmianach i możliwych skutkach w obszarach działalności Uczelni,
 • redagowanie i edycja tekstów dokumentów, w tym spełniających wymagania WCAG 2.1.
 • redagowanie informacji w BIP ZUT w zakresie merytorycznym Działu Organizacyjno-Prawnego.

WYMAGANIA

 • wykształcenie wyższe – kierunek prawo lub administracja,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • studia podyplomowe z zakresu zasad legislacji, prawa pracy, prawa administracyjnego będą dodatkowym atutem,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z obsługą prawną,
 • profesjonalizm w wykonywaniu zadań,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.

OFERUJEMY

 • pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie w załączeniu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w załączeniu.

Oferty prosimy przesłać do dnia 14.02.2020 r. drogą e-mailową na adres: kadry-rekrutacja@zut.edu.pl (w tytule maila wpisując „nabór na specjalistę” lub w formie papierowej z dopiskiem ,,nabór na specjalistę” na adres:

Dział Kadr

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

al. Piastów 17, (pok. 205, 206)

 70-310 Szczecin

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 21.02.2020 r.

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy.