Informacje bieżące

Zachodniopomorskie Noble 2018 01.07.2019 09:04

Informujemy, ze w tegorocznej edycji Zachodniopomorskich Nobli -prestiżowe wyróżnienie otrzymali:

  • W dziedzinie nauk podstawowych prof. dr hab. inż. Sławomir M. Kaczmarek z Instytutu Fizyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za spektroskopowe badania nowych materiałów o znaczeniu praktycznym.
  • W dziedzinie nauk technicznych dr hab. inż. Karol Fijałkowski z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Katedry Immunologii, Mikrobiologii i Chemii Fizjologicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania podstaw technologii otrzymywania celulozy bakteryjnej.
  • W dziedzinie nauk rolniczych dr inż. Małgorzata Mizielińska z Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za doskonalenie właściwości antybakteryjnych i biostymulacyjnych różnorodnych powłok w opakowaniach produktów żywnościowych.
  • W dziedzinie nauk o morzu otrzymuje zespół pod kierunkiem dr Dominika Zawadzkiego, mgr inż. Łukasz Maciąg, prof. dr hab. Ryszard Kotliński-profesor Senior, z Wydziału Nauk o Ziemi US, Zakład Geologii Morza Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. inż. Rafał Wróbel prof. ZUT z Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za badania kobaltonośnych naskorupień dna Oceanu Indyjskiego jako potencjalnego źródła surowców strategicznych.

Nagroda promuje najwybitniejsze osiągnięcia naukowców z województwa zachodniopomorskiego. Liczą się m.in. publikacje w czasopismach wysoko notowanych (na tzw. liście filadelfijskiej) oraz wdrożone lub sprzedane opracowania patentowe.

Wyróżnionym laureatom serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji