Pełnomocnik ds. dostępności cyfrowej

mgr inż. Anna Czekalska

email: anna.czekalska@zut.edu.pl

tel. 91 449 58 03

Zadania pełnomocnika ds. dostępności cyfrowej:
 • nadzór i koordynacja działań związanych z realizacją wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 • prowadzenie okresowych audytów dostępności cyfrowej ZUT;
 • sprawowanie funkcji kontrolnej nad jednostkami organizacyjnymi ZUT w zakresie realizacji wymagań ww. Ustawy;
 • nadzorowanie posiadania i raportowanie Rektorowi stanu oraz ilości deklaracji dostępności na stronach w domenie zut.edu.pl;
 • pomoc w przygotowaniu deklaracji dostępności na wniosek osoby odpowiedzialnej za stronę w domenie zut.edu.pl (poza stronami Studentów ZUT);
 • szkolenia pracowników ZUT z zakresu WCAG;
 • opracowanie i aktualizowanie „Mapy Dostępności Cyfrowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie";
 • udział w opracowaniu Polityki Dostępności ZUT w zakresie dostępności cyfrowej;
 • sprawowanie nadzoru nad rozwiązaniami przygotowywanymi przez UCI związanymi ze stronami internetowymi, aplikacjami, multimediami, e-usługami pod kątem ww. Ustawy;
 • współpraca w zakresie sporządzania dokumentacji ofertowej dotyczących usług cyfrowych (SIWZ, zapytań ofertowych) w celu uwzględnienia w nich zapisów wymagających od wykonawcy odpowiedniego wdrożenia danego rozwiązania w zgodzie ze standardami dostępności;
 • opiniowanie przy odbiorze zamawianych usług cyfrowych tj. stron internetowych, multimediów, dokumentów, pozytywna opinia warunkiem przyjęcia zamówionej usługi;
 • współpraca przy zmianach w Księdze Znaku, materiałach promocyjnych publikowanych na przygotowywanych stronach, zamawianiu szat graficznych czy stron przez Biuro Promocji;
 • monitoring dostępności treści publikowanych w domenie ZUT.