Ogólne zasady

  1. Niniejsza „Procedura dotycząca zgłaszania naruszeń prawa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie” (dalej: Procedura) - określa zasady i tryb anonimowego zgłaszania przez sygnalistów naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych obowiązujących w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (dalej: ZUT).
  2. Wdrożony w ZUT anonimowy system do przyjmowania zgłoszeń Sygnanet to szyfrowana platforma do przyjmowania zgłoszeń o nieprawidłowościach i zarządzania nimi. Zgłoszenie za pośrednictwem niezależnych kanałów komunikacji zapewnia ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminującym lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania mogącym być następstwem takiego zgłoszenia.
  3. Fakt dokonywania zgłoszeń w dobrej wierze nie może skutkować działaniami odwetowymi lub innymi niepożądanymi działaniami wobec sygnalisty, w szczególności zwolnieniem z pracy, wykorzystywaniem zależności służbowej sygnalisty bądź wywieraniem wpływy na osoby, z którymi sygnalista współpracuje, mogącymi pogorszyć warunki środowiska pracy sygnalisty.
  4. Sygnaliści dokonujący zgłoszenia w złej wierze, zgłoszenia niepoważnego, zgłoszenia chroniącego własne interesy sygnalisty lub zgłoszenia stanowiącego nadużycie nie podlegają ochronie przewidzianej w Procedurze.