Zakaz działań odwetowych

 

Sygnalista, który dokona zgłoszenia wewnętrznego, nie może spotkać się z żadnymi działaniami odwetowymi. Jakiekolwiek środki represji, dyskryminacji lub innego niesprawiedliwego traktowania wobec działającego w dobrej wierze sygnalisty dokonującego zgłoszenia, będą traktowane jak poważne naruszenie zasad Procedury, mogące skutkować odpowiedzialnością porządkową lub rozwiązaniem umowy łączącej pracownika lub współpracownika z Uczelnią lub zakończeniem współpracy, a także rodzić odpowiedzialność materialną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sygnalista, który dokonał zgłoszenia, a którego dane osobowe zostały w sposób nieuprawniony ujawnione, który doświadczył jakichkolwiek działań odwetowych, dyskryminacji lub innego rodzaju niesprawiedliwego traktowania, powinien niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji komisję. Jeżeli analiza informacji potwierdzi zarzuty takiego powiadomienia, komisja podejmie odpowiednie działania, mające na celu ochronę sygnalisty.