Zakres naruszeń objętych zgłoszeniami na ZUT

Sygnalista może zgłaszać naruszenia prawa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie dotyczące:

·         zamówień publicznych,

·         usług, produktów i rynków finansowych oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,

·         ochrony środowiska,

·         ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego,

·         bezpieczeństwa żywności i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt,

·         ochrony konsumentów,

·         ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci systemów informacyjnych,

·         etyki w zatrudnieniu,

·         zachowań niepożądanych w relacjach pracowniczych, mobbingu lub dyskryminacji.