Komunikat nr 1 UKW

 1. Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej ZUT w Szczecinie  z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wykazu dokumentów i wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016 – 2020 - skan dokumentu z podpisem
 2. Komunikat nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej ZUT w Szczecinie  z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie wykazu dokumentów i wzorów druków niezbędnych do przeprowadzenia wyborów na kadencję 2016 – 2020 -  dokument bez podpisu

 

Do pobrania: 
Wzory druków:

 1. Protokoły Wydziałowych Komisji Wyborczych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory z grupy profesorów i doktorów habilitowanych.
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   3. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  2. Senatu:

   1. Wybory z grupy profesorów i doktorów habilitowanych.
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   3. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  3. Wydziałowego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory z grupy profesorów i doktorów habilitowanych.
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   3. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  4. Rady Wydziału:

   1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   2. Wybory z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

 2. Protokoły Komisji Jednostek Pozawydziałowych dla wyborów:

  1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

   1. Wybory z grupy profesorów i doktorów habilitowanych.
   2. Wybory delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   3. Wybór delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  2. Senatu:

   1. Wybór z grupy profesorów i doktorów habilitowanych.
   2. Wybór delegatów z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
   3. Wybór delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  3. Protokoły Komisji Administracji Centralnej dla wyborów:

   1. Uczelnianego Kolegium Elektorów:

    1. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

   2. Senatu:

    1. Wybory delegatów z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  4. Protokoły Komisji Zebrań Uczelnianych dla wyborów:

   1. Uczelnianego Kolegium Elektorów

    1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
    2. Wybory z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

   2. Senatu:

    1. Wybory z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.
    2. Wybory z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

  5. Zgłoszenia kandydatur:

   1. Zgłoszenie kandydatury na funkcję Rektora.
   2. Zgłoszenie kandydatury na funkcję Prorektora.
   3. Zgłoszenie kandydatury na funkcję Dziekana Wydziału.
   4. Zgłoszenie kandydatury na funkcję Prodziekana Wydziału.

  6. Oświadczenia / zgody kandydatów:

   1. Oświadczenie / zgoda kandydata na funkcję Rektora.
   2. Oświadczenie / zgoda kandydata na funkcję Prorektora.
   3. Oświadczenie / zgoda kandydata na funkcję Dziekana.
   4. Oświadczenie / zgoda kandydata na funkcję Prodziekana.

  7. Wzory kart do głosowania dla komisji wydziałowych i okręgowych:

   1. Więcej niż jeden kandydat.
   2. Jeden kandydat.

  8. Wzory pieczątek komisji wydziałowych i okręgowych.

Wykaz dokumentów:
 1. Kalendarz wyborczy na kadencję 2016 - 2020.
 2. Załącznik nr 1 do Statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie „Ordynacja wyborcza”.
 3. Rozdział 2 art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów.
 4. Pismo Okólne nr 2 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych przez osoby wyrażające zgodę na kandydowanie w wyborach organów jednoosobowych lub ich zastępców w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.