Aktualności

Doktorantka z Wydziału Informatyki ZUT wyróżniona w Konkursie Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 10.06.2020 10:25

Aneta Bera, asystentka w Katedrze Sztucznej Inteligencji i Matematyki Stosowanej WI ZUT została laureatką Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców za najlepszą pracę twórczą opublikowaną w 2019 roku w zakresie nauk technicznych.

 

Mgr inż. Aneta Bera napisała artykuł pt. "Constant-Time Calculation of Zernike Moments for Detection with Rotational Invariance" - Stałoczasowe wyznaczanie momentów Zernike'a w zadaniach detekcji niezależnie od obrotu obiektu na obrazie, który został  opublikowany w IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 2019. Współautorami pracy są prof. Przemysław Klęsk oraz mgr inż. Dariusz Sychel, z którymi doktorantka na co dzień prowadzi badania naukowe.

Tematyka pracy porusza popularne zagadnienie detekcji obiektów na obrazach. Z zadaniem tym mamy do czynienia na co dzień, np. w momencie robienia zdjęć, gdy każdy z nas widzi jak telefon zaznacza twarze ramkami.

Aby wykonać takie zadanie stosowane są ,,cechy'' opisujące zawartość fragmentu obrazu. Oczywiście chcemy, żeby takie zadanie było wykonywane jak najszybciej. W związku z tym, często stosuje się proste cechy, które nie są jednak pozbawione wad, jak np. niemożliwość wykrywania obiektu

w dowolnym obrocie. Bardziej skomplikowane cechy dają z kolei większe możliwości kosztem czasu obliczeń. W swoim artykule zaprezentowałam, jak przy pomocy odpowiednio skonstruowanego zestawu obrazów całkowych, można znacznie przyspieszyć obliczanie skomplikowanych cech jakimi są momenty Zernike'a. Moja praca przedstawia ponadto trzy przykłady zastosowań zaproponowanego podejścia w zadaniu detekcji, o różnym stopniu skomplikowania, w tym także detekcji twarzy – wyjaśnia Aneta Bera z Wydziału Informatyki ZUT.

W tegorocznej edycji konkursu zarejestrowano 68 prac, z czego 14 w kategorii nauk technicznych. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu laureatom w następujących pięciu kategoriach: nauk humanistycznych i społecznych, nauk biologicznych i rolniczych, nauk ścisłych i nauk o Ziemi, nauk technicznych oraz nauk medycznych za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostały opublikowane w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

O nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku mogą ubiegać się pracownicy lub doktoranci instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim, którzy w roku poprzedzającym złożenia wniosku spełniali definicję młodego naukowca.

 Na zdjęciu Aneta Bera