Aktualności

Erasmus+ Virtual Exchanges (EVE) – zaproszenie na webinarium 17.06.2020 14:19

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na webinarium poświęcone inicjatywie Erasmus+ Virtual Exchange (EVE) koordynowanej przez Komisję Europejską i umożliwiającą kontakty młodzieży, studentów i nauczycieli akademickich z krajów Europy i południowego regionu Morza Śródziemnego.

Celem inicjatywy jest w szczególności wzmocnienie relacji międzyludzkich poprzez rozwój dialogu międzykulturowego, działania w zakresie uczenia się online, zwiększanie tolerancji w oparciu o technologie cyfrowe przyjazne młodym ludziom oraz wspieranie rozwoju umiejętności miękkich studentów i młodzieży w celu zwiększenia szans na zatrudnienie.

Webinarium odbędzie się 30 czerwca 2020, w godz. 15:00 – 16:30.

Link do rejestracji.