Aktualności

Gupa Azoty zaprasza do udziału w programie "AMBASADOR MARKI GRUPA AZOTY" 28.09.2020 11:05

Celem Programu jest wyłonienie w procesie rekrutacji Ambasadorów – studentów lub doktorantów Uczelni Wyższych, którzy prezentować będą w środowisku akademickim korzyści płynące z zatrudnienia w Grupie Azoty.

W szczególności będą przedstawiać na Uczelniach informacje dotyczące obszarów i specyfiki pracy, ścieżki kariery oraz możliwości rozwoju, podnoszenia posiadanych kompetencji w celu budowy trwałej synergii pomiędzy światem nauki, a przemysłem oraz stałej wymianie wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk.

Jeżeli jesteś:

 • Studentką / Studentem
 • doktorantką/doktorantem
 • Osobą pełną zapału, lubiącą wyzwania, gotową zaangażować się w innowacyjny projekt
 • Aktywnie uczestniczysz w życiu swojej uczelni
 • Interesujesz się zagadnieniami o tematyce chemicznej

Zapraszamy Cię do udziału w rekrutacji na Ambasadora Marki Grupa Azoty !

Jako Ambasador będziesz odpowiedzialny za promocję naszej Marki w środowisku akademickim.

Korzyści dla Ambasadorów:

 • przyznanie comiesięcznego stypendium ambasadorskiego w wysokości ustalonej przez Grupę Azoty wedle jej uznania;
 • wsparcie w zakresie realizacji własnych projektów naukowych Ambasadora na zasadach ustalonych przez poszczególne Spółki;
 • networking połączony ze szkoleniem/warsztatem prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę;
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno – sportowych organizowanych przez poszczególne Spółki Grupy – Dzień Chemika;
 • możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych w trakcie trwania Programu;
 • możliwość zwiedzenia zakładów należących do Grupy Azoty;
 • możliwość posługiwania się tytułem Ambasadora Marki Grupy Azoty;
 • możliwość stworzenia sieci kontaktów biznesowych - spotkania z przedstawicielami szczebla menedżerskiego Grupy Azoty;
 • przyznanie certyfikatu uczestnictwa w Programie oraz wystawienie przez Grupę Azoty referencji;
 • wpis internetowy z informacją o współpracy zamieszczony na stronie Grupy Azoty oraz w mediach społecznościowych

Aplikuj już dziś!

Formularz aplikacyjny na stronie Grupy Azoty.

Rekrutacja trwa do 31.10.2020r.

Wybór Ambasadora: do 15.11.2020r.


INFORMACJA OGÓLNA PROGRAMU „AMBASADOR MARKI GRUPA AZOTY”

 1. Organizatorem Programu jest Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie – Centrum Badawczo – Rozwojowe. Program realizowany jest w 4 sztandarowych Spółkach Grupy Azoty: Tarnowie, Puławach Kędzierzynie- Koźlu i Policach.
 2. Celem Programu jest:

  1. wyłonienie w procesie rekrutacji Ambasadorów – studentów lub doktorantów Uczelni Wyższych, którzy prezentować będą w środowisku akademickim korzyści płynące z zatrudnienia w Grupie Azoty,
  2. w szczególności przedstawiać na Uczelniach:
  3. informacje dotyczące obszarów i specyfiki pracy,
  4. ścieżki kariery oraz możliwości rozwoju
  5. podnoszenia posiadanych kompetencji w celu budowy trwałej synergii pomiędzy światem nauki, a przemysłem
  6. oraz stałej wymianie wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk.
   Działania Ambasadorów służyć mają budowie pozytywnego wizerunku Grupy Azoty jako pracodawcy.

 3. Preferuje się, by osoba chcąca zostać Ambasadorem:

  1. była studentem bądź doktorantem,
  2. studiowała na kierunku studiów zbieżnym z działalnością realizowaną w ramach Grupy Azoty ( np. chemii, mechatroniki, automatyki, mechaniki, elektryki, finansów),
  3. brała czynny udział w życiu swojej Uczelni, np. poprzez działalność w organizacjach studenckich, samorządzie studenckim, kołach naukowych itp. 4. Nabór trwa do końca października 2020r: grupaazoty.com/ambasador-marki

 4. Ocena Kandydatów jest dwuetapowa i składa się z:

  1. etapu I – obejmującego analizę prawidłowo dokonanych zgłoszeń, w wyniku, której wybrana zostanie grupa Kandydatów, z którymi przeprowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne;
  2. etapu II – w ramach którego przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne, prowadzone z Kandydatami wyłonionymi w etapie I.

 5. Zespół oceniający może poprosić kandydatów na Ambasadora Marki o wykonanie zadania w formie kolażu, prezentacji lub wideo, które zostanie ocenione i omówione podczas II etapu rekrutacji.
 6. Regulamin PROGRAMU
 7. REKRUTACJA: do 31.10.2020r.
 8. Wybór Ambasadora: do 15.11.2020r.

KORZYŚCI DLA AMBASADORA MARKI:

 • przyznanie comiesięcznego stypendium ambasadorskiego w wysokości ustalonej przez Grupę Azoty wedle jej uznania;
 • wsparcie w zakresie realizacji własnych projektów naukowych Ambasadora na zasadach ustalonych przez poszczególne Spółki;
 • networking połączony ze szkoleniem/warsztatem prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę;
 • możliwość uczestnictwa w wydarzeniach kulturalno – sportowych organizowanych przez poszczególne Spółki Grupy – Dzień Chemika;
 • możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych w trakcie trwania Programu;
 • możliwość zwiedzenia zakładów należących do Grupy Azoty;
 • możliwość posługiwania się tytułem Ambasadora Marki Grupy Azoty;
 • możliwość stworzenia sieci kontaktów biznesowych - spotkania z przedstawicielami szczebla menedżerskiego Grupy Azoty;
 • przyznanie certyfikatu uczestnictwa w Programie oraz wystawienie przez Grupę Azoty referencji;
 • wpis internetowy z informacją o współpracy zamieszczony na stronie Grupy Azoty oraz w mediach społecznościowych.