Aktualności

Komunikat Rektora ZUT o zgłaszaniu naruszeń prawa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 17.12.2021 08:17

W związku z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywa o sygnalistach, informuje się, że z dniem 17 grudnia 2021 r. wdrożony zostaje kanał umożliwiający w sposób anonimowy dokonywanie zgłoszeń nieprawidłowości przez sygnalistów oraz przyjęcie mechanizmów, które zapewniają tym osobom skuteczne środki ochrony przed działaniami odwetowymi. Więcej informacji: