Aktualności

Oświadczenie Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie osób LGBT+ 16.06.2020 10:00

Szanowni Państwo, studenci, pracownicy Uczelni, mając na uwadze ostatnie wydarzenia i ataki skierowane w stronę osób LGBT+ oraz nieprzyzwoite i uderzające w godność drugiego człowieka wypowiedzi polityków, jako Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie stanowczo potępiam każdy akt dyskryminacji i zapewniam, że w murach naszej Uczelni wszyscy studenci oraz pracownicy mogą czuć się bezpiecznie.

 

Na naszym uniwersytecie również studiują i pracują osoby, które mają odmienną orientację seksualną. Są częścią naszej, tak dużej i różnorodnej społeczności akademickiej.

W myśl zasady poszanowania godności i tolerancji oraz mając na uwadze godność i dobre imię wszystkich studentów oraz pracowników, nasza Uczelnia kieruje się zasadami zaufania, poszanowania i tolerancji dla wszelkich dopuszczonych prawem poglądów, postaw i stylów życia.

Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie nie dyskryminujemy nikogo ze względu na rasę, narodowość, wyznanie, płeć, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną. Szanujemy odmienne zdanie od swoich przekonań i poglądy drugiego człowieka oraz mądrze korzystamy z wolności słowa.

 

Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT