Aktualności

Pracownicy ZUT zaproszonymi Edytorami (Guest Editors) wydania specjalnego "Materials" 02.09.2021 08:47

Profesor Sławomir M. Kaczmarek i Profesor Tomasz Bodziony zostali gościnnymi wydawcami (guest editors) specjalnego wydania czasopisma Materials "Advanced Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy for Structural Characterization".

Czasopismo poświęcone jest wykorzystaniu zaawansowanej spektroskopii metoda Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR) do badań strukturalnych. 

Celem publikacji jest badanie związku między spektroskopią EPR różnych związków, w tym proszków czy kryształów, do badania struktury tych związków (kryształów). Jony paramagnetyczne (szczególnie ważne pierwiastki ziem rzadkich) umieszcza się w sieci krystalicznej w konkretnym celu np. wywołania akcji laserowej, ale ten sam jon może być traktowany jako swego rodzaju sonda. Badanie widm EPR daje głęboką wiedzę o otoczeniu krystalicznym tego jonu, o przemieszczeniu, dyslokacjach, itp. To z kolei ma wielkie znaczenie dla zastosowań praktycznych, np. intensyfikacji akcji laserowej, czy scyntylacji. 

Spośród wielu metod badań strukturalnych metoda EPR wyróżnia się wielką czułością, można wykryć dosłownie minimalne ilości jonów paramagnetycznych w przeciwieństwie do np. spektroskopii rentgenowskiej XRD. 

Powierzenie profesorom ZUT -  prof. Sławomirowi M. Kaczmarkowi oraz prof. T. Bodzionemu zaszczytnego zadania gościnnej edycji tego wydania jest wyrazem uznania nie tylko osobistych osiągnięć Panów Profesorów w polu spektroskopii EPR, ale również osiągnięć całego Zakładu Optoelektroniki w ramach dawniej Instytutu Fizyki, obecnie Katedry Fizyki Technicznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki  ZUT. Badania prowadzone były od wielu lat mimo wielu trudności. Metoda EPR prócz swych zalet jest wyjątkowa trudna i żmudna, a analiza wyników wymaga wiele pracy, badań i wiedzy strukturalnej i krystalograficznej. Mimo tego, że katedra dysponuje starym i wyeksploatowanym spektrometrem EPR, udaje się wykonać na nim cenne i wartościowe badania naukowe. Dowodem jest to zaszczytne wyróżnienie.

O czasopiśmie Materials

Materials jest ogólnodostępnym czasopismem poświęconym nauce i inżynierii materiałowej oraz rozwojowi technologii w tej dziedzinie. Czasopismo to publikowane jest w Internecie i ma wysoki ranking, 5 letni Impact Factor (2020) to IF = 3.92.  Publikowane w nim są artykuły doświadczalne jak teoretyczne. Celem jest dogłębne zrozumienie zależności między strukturą materiałów a ich właściwościami. Badane są syntezy oraz struktury chemiczne, właściwości chemiczne, mechaniczne, magnetyczne i inne a przede wszystkim ich zastosowania. Prawdziwym celem jest wykorzystanie wiedzy o związku między strukturą materiałów a ich właściwościami do ich przyszłych zastosowań, chemicznych np. kataliza, czy mechanicznych np. twardość, odporność na tarcie, po fizykę kwantową i optykę, jak akcja laserowa. 

Informacja na stronie Materials