Aktualności

Promocja na europejską skalę 23.05.2018 14:43

Z ogromną satysfakcją informujemy, że Biuro Promocji ZUT, pozyskało środki na realizację projektu pod nazwą Europejska Noc Naukowców 2018/2019.

European Researchers’ Night jest projektem realizowanym ze środków europejskich w ramach programu ramowego HORYZONT 2020. Jest to impreza cykliczna, organizowana nieprzerwanie od 2006 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej, mająca na celu promowanie nauki, ośrodków naukowych, a przede wszystkim zawodu naukowca.

Obecnie jako jeden z trzech podmiotów w Polsce, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie otrzymał zielone światło na realizację Nocy Naukowców przez dwa lata z rzędu. Razem z ZUT, pozytywną ocenę otrzymały jedynie Politechnika Poznańska, i Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie.

We Create Science & History – pod takim akronimem kryje się projekt organizacji Nocy Naukowców w Szczecinie. Wydarzenie każdorazowo odbywa się w ostatnie piątki września. Postanowiliśmy pójść o krok dalej i zaplanowaliśmy atrakcje zarówno w piątek jak i w sobotę (odpowiednio 28-29.09.2018r. oraz 27-28.09.2019r.). Jest to ogromny sukces gdyż w tym roku do Komisji Europejskiej wpłynęła rekordowa liczba wniosków - około dwustu, a dofinansowanie otrzymało jedynie pięćdziesiąt pięć w Europie w tym tylko trzy z Polski.

Naukowa noc odbędzie się po raz szósty w Szczecinie. Pierwszą edycję w 2008 roku koordynowała Politechnika Szczecińska, następnie w roku 2009, 2012, 2014 oraz 2015  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

Elementem charakterystycznym Nocy Naukowców jest bogaty program. Warsztaty, pokazy, iluminacje, eksperymenty, a czasami iluzje, łącznie ponad 100 atrakcji i pokaźna pula nagród dla najbardziej aktywnych – to wszystko na specjalnie zaaranżowanej przestrzeni. Atrakcje będą zlokalizowane w budynkach i na dziedzińcach przy al. Piastów oraz ul. Żołnierskiej. Do współpracy zaprosiliśmy inne ośrodki w tym Akademię Sztuki w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny. Wystawy i prelekcje będą miały miejsce również w Muzeum Techniki i Komunikacji oraz Centrum Dialogu Przełomy. W programie przewidujemy również koncert w klubie XIII Muz pod nazwa PRO MEMORIA Wielkim Odkrywcom oraz spektakularny pokaz wizualny – zlokalizowany na Budynku Jednostek Międzywydziałowych. Szczegółowy program będzie opublikowany na przełomie sierpnia i września na stronie www.nocnaukowcow.zut.edu.pl     

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy naszym przedsięwzięciu. Wszelkie propozycje z wydziałów powinny być składane do pełnomocników ds. promocji wydziałowych. Pozostałe jednostki uczelni zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Biurem Promocji (tel. 91 449 43 95 lub biuro_promocji@zut.edu.pl )

Kinga Wełyczko
Kierownik projektu