Aktualności

Regionalne nagrody „Zielony Feniks” przyznane. Wśród docenionych naukowcy ZUT 28.03.2022 09:19

Znamy zachodniopomorskich laureatów III edycji konkursu „Zielony Feniks” na poziomie regionalnym. To nagroda przyznawana osobom, firmom czy instytucjom działającym lokalnie na rzecz ekoenergetyki. Nagroda za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki powędrowała do dr inż. Karoliny Kurtz- Oreckiej oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jako lidera Konsorcjum naukowo – przemysłowego H2eBuffer.

 

Gratulacje zwycięzcom przekazał w piątek, 25 marca 2022 r. w Netto Arenie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. Podczas gali przyznano nagrody w czterech kategoriach: za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei, osiągnięcia we wdrażaniu rozwiązań i technologii ekoenergetyki, osiągnięcia naukowe w zakresie ekoenergetyki oraz całokształt osiągnięć w rozwoju polskiej ekoenergetyki.

Nagroda przyznawana jest pod auspicjami Fundacji Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”, która to wspiera wszelkie organizacje społeczne, samorządowe i biznesowe w zakresie popularyzacji i wdrażania nowoczesnych rozwiązań dotyczących odnawialnych źródeł energii, energooszczędności, paliwa alternatywach oraz ekologicznej utylizacji odpadów.

Regionalna Komisja Konkursowa „Zielony Feniks” w Szczecinie jako pierwsza w Polsce podjęła współpracę z Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks” .

Chcemy w ten sposób wyróżnić osoby, firmy i instytucje działające na teranie Pomorza Zachodniego za wkład w upowszechnianie i rozwój idei ekoenergetyki w naszym regionie – mówił wicemarszałek Tomasz Sobieraj.

Podjęcie współpracy wynikało z faktu, że województwo zachodniopomorskie jest wiodącym producentem energii z odnawialnych źródeł energii,  to tu działają firmy promujące OZE, produkujące elementy do farm wiatrowych, od lat prowadzone są badania naukowe dotyczące rozwoju OZE i to właśnie dlatego województwo zachodniopomorskie buduje swoją markę jako lidera rozwoju OZE. Na obszarze naszego województwa funkcjonuje 263 instalacji produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 1848,7 MW, co stanowi 19,2% mocy OZE zainstalowanych w kraju.

 

Nagrody dla ZUT

Nagrodę za osiągnięcia naukowe, badawcze w zakresie ekoenergetyki otrzymał Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie jako lider Konsorcjum naukowo – przemysłowego H2Buffer. Konsorcjum naukowo – przemysłowe H2eBuffer tworzy ZUT, Uniwersytet Szczeciński i Enea Operator Sp. z o.o. Nagrodę przyznano za prowadzone badania nad pierwszymi w Polsce rozwiązaniami związanymi z  bezobsługowym systemem stabilizacji pracy sieci dystrybucyjnej w oparciu o modułowe instalacje wodorowego bufora energetycznego.

„Zielonego Feniksa” otrzymała również dr inż., mgr inż. arch. Karolina Kurtz- Orecka za działalność naukową i badawczą w zakresie efektywności energetycznej budynków oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w źródłach zaopatrujących budynki.

Gratulujemy!