Aktualności

Rektor odsłonił tablicę upamiętniającą prof. Wiesława Olszaka 09.09.2021 11:33

Był wybitnym uczonym i specjalistą w dziedzinie budowy oraz eksploatacji maszyn. Prof. Wiesław Olszak był również wspaniałym nauczycielem akademickim, wychowawcą wielu pokoleń szczecińskich inżynierów i naukowców – mówił rektor Jacek Wróbel, podczas uroczystości nadania imienia prof. Wiesława Olszaka Wydziałowemu Laboratorium Hala Technologiczna.

 

Dziewiątego września br. na dziedzińcu Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT odbyła się uroczystość nadania imienia prof. Wiesława Olszaka uniwersyteckiemu Laboratorium Hala Technologiczna.

Uroczystości tej towarzyszyło odsłonięcie tablicy upamiętniającej szczecińskiego inżyniera i naukowca. W wydarzeniu udział wzięli między innymi: Rektor ZUT prof. Jacek Wróbel, Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, członkowie Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Rady Uczelni Zbigniew Cenkier oraz Paweł Szeremeta z Urzędu Marszałkowskiego.

Nasza Hala Technologiczna od dziś nosi imię człowieka szlachetnego, życzliwego i zasłużonego dla szczecińskiego świata nauki, a przede wszystkim dla naszej Uczelni – powiedział rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Prof. Wiesław Olszak był prorektorem ds. nauki, dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Okrętów Politechniki Szczecińskiej, wieloletnim dyrektorem Instytutu Technologii Mechanicznej obecnie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT, doktorem honoris causa Politechniki Szczecińskiej i Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

Za swoją działalność naukowo-techniczną, dydaktyczną i organizacyjną został odznaczony m.in. Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem za Zasługi dla Rozwoju Nauki na Pomorzu Zachodnim.

Jego badania skoncentrowane były w obszarze technologii maszyn i ściśle powiązane z praktyką inżynierską. Dotyczyły w szczególności procesu frezowania, plastycznej obróbki gwintów na obrabiarkach oraz nagniatania powierzchni w celu poprawy ich jakości.

W czasie wojny prof. Wiesław Olszak był żołnierzem oddziałów AK walczących na Kielecczyźnie o wolność Polski, za co został odznaczony Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej oraz Medalem Zwycięstwa i Wolności.

Tablica upamiętniająca prof. Olszaka została zaprojektowana przez Tymona Królikowskiego studenta III roku konserwacji zabytków na UMK w Toruniu. Model odlewniczy przygotowali: dr inż. Marcin Królikowski, dr inż. Krzysztof Filipowicz oraz pracownicy Laboratorium Hala Technologiczna. Odlew wykonano w uniwersyteckiej odlewni pod nadzorem prof. Bogdana Piekarskiego oraz dr. Andrzeja Drotlewa.

 

Fot. dr inż. Michał Dolata.