Aktualności

Spotkanie JM Rektora ZUT z Marszałkiem Senatu RP 07.02.2022 14:32

W poniedziałek, 7 lutego w rektoracie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, odbyło się spotkanie dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. ZUT z prof. Tomaszem Grodzkim, Marszałkiem Senatu RP.

 

Rozmowa dotyczyła sytuacji uczelni wyższych na Pomorzu Zachodnim ich roli i znaczeniu w rozwoju regionu oraz funkcjonowaniu po najbliższej ocenie działalności naukowej (ewaluacji).

Wizyta była również okazją do zapoznania Marszałka Senatu z misją Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, którą jest dążenie do osiągnięcia wysokiej pozycji uniwersytetu w Polsce i Europie, poprzez zastosowanie najnowocześniejszych osiągnięć nauki
i dydaktyki oraz infrastruktury uczelni, która kształci przyszłe kadry zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem przemysłu i gospodarki. 

Podczas spotkania Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oprowadził Marszałka Senatu po rektoracie, prezentując ,w jaki sposób obiekt zmienił się po jego gruntownej modernizacji. 

 

Na zdjęciu rektr ZUT i marszałek Senatu