Aktualności

Szkolnictwo wyższe na Pomorzu Zachodnim kończy 75 lat! To również wielkie święto ZUT 25.11.2021 12:20

Uroczystościami akademickimi, koncertem w klimacie gospelowym chóru im. prof. Jana Szyrockiego ZUT w Szczecinie, odznaczeniem rektora seniora prof. Włodzimierza Kiernożyckiego – tak Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie świętował 75. urodziny szkolnictwa wyższego na Pomorzu Zachodnim. Najstarsza i jedna z największych uczelni w regionie kształci obecnie ponad 6 tys. studentów.

 

W środę (1 grudnia) przypada 75. rocznica formalnego powołania Szkoły Inżynierskiej, która dała początek tradycjom akademickim na Pomorzu Zachodnim.

75 lat temu rozpoczęła się historia szczecińskich uczelni. W obliczu wydarzeń, których jesteśmy świadkami, czyli rozpędzającej się czwartej fali koronawirusa z przykrością muszę powiedzieć, że Polacy zwątpili w naukę. Niech ta uroczystość będzie świętem refleksji, refleksji nad stanem naszej wspólnoty obywatelskiej. Mamy sporo do zrobienia, by przywrócić wiarę społeczeństwa w naukę – mówił podczas uroczystości Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego prof. Jacek Wróbel w swoim krótkim przemówieniu przypomniał wszystkim zgromadzonym o konieczności szczepień.

Tylko szczepionka i wyszczepienie przeważającej części społeczeństwa, może zatrzymać pandemię –zaapelował prof. Jacek Wróbel, rektor ZUT.

Podczas uroczystości przyznano specjalne odznaczenia m.in. emerytowanym profesorom. „Złotym Gryfem” uhonorowano prof. Włodzimierza Kiernożyckiego, byłego rektora Politechniki Szczecińskiej w latach 2005 – 2008 i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w latach 2009 – 2016.

ZUT jest przykładem, jak w sposób nowatorski i wizjonerski można połączyć 75 lat tradycji z wyzwaniami najbliższych dekad. Uczelnia ta pamięta o swoich poprzednikach, których odkrycia i praca jest dla obecnych naukowców uniwersytetu inspiracją do dalszego rozwoju – powiedział prof. Włodzimierz Kiernożycki.

 

ZUT w liczbach

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w roku jubileuszu 75-lecia ma: 11 wydziałów, 8 jednostek ogólnouczelnianych, w tym specjalistyczne laboratoria, nowoczesne centra naukowe oraz 180 000 m2 powierzchni dydaktycznej, która do 2026 roku powiększy się o nowy obiekt naukowo-dydaktyczny.

Za niedługo, przy ul. 26 Kwietnia, gdzie obecnie mieści się budynek Wydziału Elektrycznego rozpocznie się budowa Akademickiego Kampusu ICT (Information and Communication Technologies), który będzie ultranowoczesną przestrzenią dla studentów informatyki, teleinformatyki, automatyki
i robotyki
– zapowiedział w trakcie uroczystości rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie to przede wszystkim ludzie - 800 nauczycieli akademickich, ponad 6 tysięcy studentów na 45 kierunkach studiów, 90 osób kształcących się w Szkole Doktorskiej ZUT.

ZUT jest pierwszą uczelnią w Polsce pod względem innowacyjności oraz ósmą uczelnią wśród uczelni technicznych. Zajmuje szóste miejsce pod względem zarobków absolwentów oraz pierwsze miejsce pod względem liczby wynalazków zgłoszonych do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Siedemnastu profesrów ZUT-u znajduje się na liście amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda najczęściej cytowanych i wpływowych naukowców na świecie. Według  Rankingu Studiów Inżynierskich (European Ranking of Engineering Programs) - EngiRank, ZUT jest na 16. miejscu na 81 uczelni sklasyfikowanych w ogólnym zestawieniu wśród uczelni technicznych z całej Europy.

Obecnie na ZUT realizowanych jest 47 projektów naukowo-badawczych finansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki oraz 53 projekty strategiczne finansowane z funduszy europejskich i funduszy zewnętrznych.

Jubileusz objęty był patronatem honorowym marszałka województwa zachodniopomorskiego. Główne uroczystości zorganizowano na Zamku Książąt Pomorskich.