Aktualności

Uroczyste wręczenie odznaczeń i medali oraz promocje doktorów habilitowanych i doktorów 09.11.2023 14:18

W dniu 10.11.2023 r. w auli Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej. Odbyły się także promocje doktorów habilitowanych i doktorów.

Wręczenie odznaczeń i medali poprzedziła prezentacja odznaczonych, której dokonał Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju prof. Krzysztof Pietrusewicz. Odznaczenia wręczyli wicewojewoda Mateusz Wagemann oraz JM Rektor ZUT, prof. Jacek Wróbel.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczona została dr hab. inż. Agata Witczak, prof. ZUT. Ponadto, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, pracownikom uczelni przyznano Medale za Długoletnią Służbę w trzech stopniach. Medalem Złotym odznaczono 16 osób, Medal Srebrny otrzymało 14 osób, a 5 osobom przyznano Medal Brązowy. Na mocy decyzji  Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 8 osób otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej, a 2 osoby wyróżniono Brązowym Medalem Sapientia et Veritas za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej

Lista odznaczonych (format:  docx, rozmiar:  20 kB)

Promocję doktorów habilitowanych i doktorów przeprowadził Prorektor ds. Nauki prof. Jacek Przepiórski. Promowani złożyli uroczyste ślubowanie, a promocje potwierdzone zostały aktem pasowania, którego dokonał JM Rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.

Promowanych zostało 5 doktorów habilitowanych, a promocje doktorską otrzymały 42 osoby, wśród nich 16 osób, które swoich rozpraw doktorskich broniły w 2023 r. Na zakończenie uroczystości w imieniu promowanych doktorów głos zabrała Pani dr hab. inż. Barbara Grochowalska z Wydziału Elektrycznego, a całą uroczystość uświetnił oprawą muzyczną zespół Chóru Kameralnego ZUT. 

Lista promowanych (format:  docx, rozmiar:  21 kB)

Fotorelacja z wydarzenia

fot. Aurelia Kołodziej/ZUT