Aktualności

WSZYSCY RAZEM - zapraszamy całą społeczność akademicką do udziału w pikiecie 16.12.2021 14:03

20 grudnia 2021 r. o godz.13.00 na terenie części parkingu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, przyległym do Budynku Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii (MURAL). RAZEM wyraźmy sprzeciw wobec sytuacji w Szkolnictwie Wyższym

Pikieta będzie mieć charakter pokojowy i będzie się odbywać w zgodzie z obostrzeniami covidowymi i zrozumieniem sytuacji pandemicznej.

Plakat - treść jak na stronie